Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг ломбардом

        Клієнту забезпечується право доступу до інформації щодо діяльності ломбарду. Уповноважені посадові особи зобов'язані
    на вимогу Клієнта надати наступну інформацію:
 • відомості про фінансові показники діяльності ломбарду та її стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
 • перелік керівників ломбарду та її відокремлених підрозділів;
 • перелік послуг, що надаються ломбардом;
 • ціну/тарифи фінансових послуг;
 • перелік осіб, частки яких у статутному (складеному) капіталі ломбарду перевищують п'ять відсотків;
 • іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
        Посадові особи керівних органів та працівники ломбарду забезпечують конфіденційність інформації, що надається
    Клієнтом і становить його комерційну таємницю та/або службову інформацію.

        Ломбард до укладення з Клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає Клієнту інформацію про:
 • фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта;
 • умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 • правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
 • механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
 • реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
        Інформація, що надається Клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без
    нав'язування її придбання.

        Ломбард під час надання інформації Клієнту зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства про захист
    прав споживачів.